Edunvalvonta

Yhdistys toimii myös paikallisena vaikuttajana. Meillä on edustaja ja varaedustaja on Kaarinan kaupungin vanhus- veteraanineuvostossa ja pidämme yhteyttä kaupunkimme päättäjiin ja mediaan, jotta eläkeläisten etuudet ja avunsaanti toteutuisivat mahdollisimman hyvin.

Yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa pyrimme vaikuttamaan ikääntyvän väestön hyvinvointiin ja sosiaaliseen turvallisuuteen.